kamal profileNuotr. asmeninio archyvoKAMAL AHAMADA - neformaliojo švietimo pedagogas ir Postkolonijinių studijų ir Kritinių rasių teorijos akademikas, pasitelkdamas savo ilgametę patirti bei žinias veda seminarus ir dirbtuves, pvz., apie neformaliojo švietimo metodus, migracijos ir rasinių ideologijų ryšį, postkolonijinę kultūrą ir traumas, nagrinėja Europos tapatybės ir diskriminacijos klausimus.

Kartu su savo žmona sukūręs nepelno siekiantį švietimo tinklą „M.A.D projektas“ ir pasitelkdamas kelionėse Viduriniuose Rytuose, Pietryčių Azijoje ir Afrikoje surinkta informacija, Kamal išvystė edukacinę programą, skirtą nagrinėti tokias temas kaip žmogaus teisių pažeidimai, aktyvizmas bei revoliuciniai judėjimai per meno ir kultūros išraiškas.

Kamalo daugialypė tapatybė (prancūzas, afrikietis, musulmonas) kartu su įgytu išsilavinimu leidžia jam savitai analizuoti šiuolaikinį pasaulį bei pateikti įžvalgas.

Kamal patirties spektras platus: nuo pradinių klasių mokytojų parengimo atokiose Angolos vietovėse iki savanorių iš viso pasaulio mokymo solidarumo projektams įvairiose Afrikos ir Azijos vietovėse. Jis taip pat yra dirbęs su specialiųjų poreikių paaugliais Danijoje ir Anglijoje bei bendradarbiavęs su kitais pedagogais vystant tinkamą mokymo ir mokymosi medžiagą.

Neseniai Vilniuje apsigyvenęs Kamal sukūrė kalbų mokymosi lauke programą (angl. outdoor language program) vaikams (nuoroda). Taip pat šiuo metu dirba laisvai samdomu švietimo konsultantu ir pritaikęs savo ilgametę patirtį padeda mokykloms bei darželiams integruoti projektinio mokymo, dvikalbio ugdymo, daugiakultūrinio ugdymo metodus į mokymo programas bei konsultuoja dėl darbo metodu su vaikais su specialiais poreikiais.


[IN ENGLISH] Having educational background in non-formal pedagogies and being a postgraduate scholar in the fields of Postcolonial Studies and Critical Race Theory, Kamal draws from his expertise in both of these fields to give talks and workshops tailored to various audiences, be it non-formal education methods, links between migration and racial ideologies, postcolonial cultures and trauma, dealing with multiple identities of Europe, and discriminations.

Through the M.A.D Project (link video), a a non-profit educational network that he co-created with his wife, kamal has been documenting arts and cultural expressions, human rights violations, and revolutionary movements across the Middle East, South-East Asia, and Africa. His multiple identities (French, African, Muslim) along with his scholarship on diasporic communities and global issues enable him to develop a sharp analysis of our contemporary world.

As a teacher, his experience in education ranges from training primary school teacher trainees in remote places in Angola, to training volunteers from all over the world for solidarity projects in various places in Africa and Asia. He has also been working with special needs teenagers in Denmark and England and collaborated with other educators to design suitable teaching and learning materials. Recently settled in Lithuania, Kamal has created an outdoor language program for kids in Vilnius (link). Besides that, he currently works as a freelance educational consultant and uses his wide experience to support schools in developing teaching methods such as project-based learning, bilingual education, special needs education, or multicultural education.

950x250